1st Floor Patio 1st Floor Patio 1st Floor Patio
2nd Floor Patio 2nd Floor Foyer 2nd Floor Patio
3rd Floor Kitchen/Dining 3rd Floor Kitchen/Dining 3rd Floor Patio